Anteros INT d.o.o. - Poslovna Etika

Arhiv Stare Spletne Strani

Odoo CMS- Sample image floating

Anteros smo mlada in ambiciozna ekipa strokovnjakov s področja direktnega marketing, ki smo se pod eno streho združili z namenom osveščanja o pomenu zdravega, čistega in ekološkega načina življenja. Podjetje je ustanovljeno kot uradno zastopništvo in distribucija nemškega proizvajalca. Na področju delovanja pa želimo orati ledino z novim, modernim pristopom k preizkušenim metodam direktnega marketinga in v prodajo uvesti svetovalni, intenzivno k strankam usmerjeni pristop.

EVROPSKI KODEKS RAVNANJA DO POTROŠNIKOV NA PODROČJU DIREKTNE PRODAJE

Sekcija diretne prodaje v Sloveniji, Gospodarska zbornica.

1. PREPOVEDANI POSTOPKI

Direktni prodajalci ne smejo uporabljati zavajajočih, varljivih ali nepoštenih postopkov.

2. IDENTIFIKACIJA

Na začetku predstavitve se morajo direktni prodajalci brez zahteve verodostojno identificirati potencialnemu kupcu. Identificirati morajo tudi svojo družbo, izdelek in namen svojega nastopa. Pri prodajnih predstavitvah morajo direktni prodajalci pojasniti namen te priložnosti gostitelju in prisotnim.

3. RAZLAGA IN PREDSTAVITEV

Ponujena razlaga in predstavitev izdelka morata biti natančna in popolna zlasti, kar zadeva ceno in če obstaja ta možnost, ceno za obročno odplačevanje, plačilne pogoje, čas za spremembo odločitve in pravico do vračila, garancijske pogoje in servis ter dobavo.

4. ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Direktni prodajalci morajo dajati natančne in razumljive odgovore na vsa vprašanja potrošnikov v zvezi z izdelkom in ponudbo.

5. NAROČILNICA

Kupec mora med prodajo prejeti pisno naročilnico, ki identificira družbo in direktnega prodajalca ter vsebuje polno ime, stalen naslov in telefonsko številko družbe ali direktnega prodajalca ter vse materialne pogoje prodaje. Vsi pogoji morajo biti razumljivi.

6. IZREČENE OBLJUBE

Direktni prodajalci lahko izrečejo le tiste obljube, ki jih dovoli družba.

7. SPREMEMBA ODLOČITVE IN VRAČILO BLAGA

Družbe in direktni prodajalci se morajo prepričati, da vsaka naročilnica vsebuje, ne glede na to ali gre za pravno zahtevo, določilo o času za spremembo odločitve, ki kupcu omogoča, da v določenem času odstopi od naročila in prejme povračilo kakršnega koli plačila ali blaga. Družbe in direktni prodajalci, ki ponujajo brezpogojno pravico do vračila, morajo to pravico zagotoviti pisno.

8. GARANCIJA IN SERVIS

Garancijski ali jamstveni pogoji, podrobnosti in omejitve servisiranja po prodaji, ime in naslov poroka, trajanje garancije in pravna sredstva, ki so na voljo kupcu morajo biti jasno predstavljena na naročilnici in v drugem spremljajočem ali z izdelkom zagotovljenem gradivu.

9. GRADIVO

Reklamno gradivo, oglasi ali poštne pošiljke ne smejo vsebovati kakršnih koli opisov izdelkov, trditev ali ilustracij, ki so vrljive ali zavajajoči in morajo vsebovati ime in naslov ali telefonsko številko družbe ali direktnega prodajalca.

10. PRIČEVANJA

Družbe in direktni prodajalci se ne smejo sklicevati na kakršno koli pričevanje ali potrditev, ki ni bila dovoljena, je neresnična, zastarela ali sicer ni več uporabna, se ne nanaša na njihovo ponudbo ali je uporabljena na kakršen koli način, ki bi verjetno zavedel potrošnika.

11. PRIMERJAVA IN KLEVETANJE

Družbe in direktni prodajalci ne smejo uporabljati primerjav, ki bi verjetno zavajale in niso skladne z načeli lojalne konkurence. Točke za primerjavo ne smejo biti izbrane nekorektno in morajo temeljiti na dejstvih, ki jih je mogoče utemeljiti. Družbe in direktni prodajalci ne smejo nekorektno izkoriščati prednosti dobrega imena v zvezi s tržnim imenom in simbolom drugega podjetja ali izdelka.

12. SPOŠTOVANJE ZASEBNOSTI

Osebni in telefonski stiki morajo biti opravljeni na sprejemljiv način in ob sprejemljivem času, da se izognemo vsiljivosti. Direktni prodajalec mora na zahtevo potrošnika prekiniti prikaz ali prodajno predstavitev.

13. POŠTENOST

Direktni prodajalci ne smejo zlorabljati zaupanja posameznih potrošnikov, upoštevati morajo, da potrošniki nimajo trgovskih izkušenj in ne smejo izkoriščati potrošnikove starosti, bolezni, nerazumevanja jezika.

14. PRODAJA NA PODLAGI PRIPOROČIL

Družbe in direktni prodajalci ne smejo napeljevati kupca, da kupi blago ali storitev ob zagotovitvi, da lahko kupec zniža ali dobi povrnjeno ceno, če priporoči potencialne kupce prodajalcem za podobne nakupe, če so takšna znižanja ali povračila odvisna od bodočega negotovega dogodka.

15. DOBAVA

Družbe in direktni prodajalci morajo izpolniti naročilo kupcu pravočasno.