Dražila,kaj so in kako vplivajo na naše zdravje?

Arhiv Stare Spletne Strani

   OZON - dražila

   Odoo CMS- Sample image floating

   Ozon na nivoju biosfere žal nima enakega pomena kot troposferska ozonska plast. Medtem, ko je slednja za življenje nadvse pomembna pa je umetno in naravno pridobljeni ozon v našem urbanem okolju našemu zdravju izredno škodljiv. Ozon lahko nastane naravno s fotokemičnimi reakcijami polutantov kot so dušikovi oksidi ali umetno ob prisotnosti visoke napetosti. Slednji je posebno nevaren, saj pogosto nastaja v zaprtih prostorih z veliko elektronskimi napravami in brez ustreznega zračenja. Tako lahko koncentracije ozona hitro narastejo čez vse meje primernega. Kar je dodatno zaskrbljujoče je, da se nenamerni ozonski izpostavljenosti pridružuje tudi namerna. Mnogo tako imenovanih naprav za čiščenje in izboljšavo ozračja (elektronski ionizatorji, filtratorji, odstranjevalci vonjav in dima...) deluje ravno na principu ozonacije, ali pa je le ta hud stranski učinek delovanja take naprave. Posebna previdnost je torej potrebna pri izbiri načina reševanja problema, da si nenamerno ne naredimo dodatne škode. [1]

   Ozon v ozračju, ki ga dihamo, ima izrazit vpliv na naše zdravje. Povzroča težave z dihanjem, sproža astmatične napade, uničuje pljučne funkcije in povzroča bolezni dihal na sploh. Ozon je trenutno eden izmed polutantov, ki v Evropi vzbujajo največ skrbi. Več evropskih raziskav je potrdilo, da dnevna smrtnost na vsakih 10 µg/m3 ozona v ozračju naraste v povprečju za 0,3 %. Po podatkih WHO je ozon tako povezan z več kot 21.000 prezgodnjimi smrtmi vsako leto. [2]

   KAJ JE OZON?

   Ozon (O3) je visoko reaktiven plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. Lahko je »koristen« ali »škodljiv«, odvisno od višine nahajanja v ozračju. S terminom »koristen ozon« označujemo stratosferski ozon, ki je posledica naravnega procesa tvorbe ozona. V stratosferi je ozonska plast, ki se razširja do višine okoli 50 kilometrov, največ ozona pa je na višinah med 18 in 25 kilometrov. Stratosferski ozon predstavlja naravni ščit pred nevarnim sončnim ultravijoličnim sevanjem.

   S terminom »škodljivi ozon« označujemo prizemni (troposferski) ozon. Antropogeni viri, kot so izpuhi motornih vozil, industrijske emisije, hlapi goriv in topil, predstavljajo glavne vire dušikovih oksidov (NOX) in hlapnih organskih spojin (VOC), ki so predhodniki ozona (O3). [3]

   Poleg antropogenih virov prispevajo k emisijam predhodnikov ozona in posledično povišanim koncentracijam ozona v ozračju tudi naravni viri oziroma procesi, kot so gozdni in travniški požari. Glede na porast koncentracije ozona v troposferi v primerjavi s preteklimi obdobji, so antropogeni izpusti njegovih predhodnikov tisti, ki vplivajo na pogosto povišane koncentracije ozona v troposferi. Prizemni ozon ne more nadomestiti zmanjševanje ozonske plasti v stratosferi. [4]

   ZAKAJ JE OZON ŠKODLJIV?

   Odoo CMS- Sample image floating

   Enako kakor ozon reagira z organskimi snovmi v okolju reagira tudi s podobnimi snovmi v našem telesu in tako lahko posledično hudo škoduje našemu zdravju. Ko ozon vdihnemo lahko resno škoduje našim pljučem. Že razmeroma majhna koncentracija povzroča bolečino v pljučih, oteženo dihanje, kašelj in draži grlo. Ozon lahko dodatno poslabšuje kronična obolenja dihal in našemu organizmu preprečuje učinkovito borbo proti okužbam dihal.

   Ozon reagira neposredno z nekaj ogljikovodiki, kot so aldehidi, in tako se začne njihova odstranitev iz zraka, le-ti so ključne sestavine smoga. Ozonska fotoliza z ultravijolično svetlobo proizvaja hidroksi radikalne OH skupine in to igra vlogo pri odstranitvi ogljikovodikov iz zraka, ampak je tudi prvi korak pri ustvarjanju sestavin smoga, kot npr. peroxyacyl nitrati, ki lahko močno dražijo oči. Atmosferska življenjska doba troposferskega ozona je približno 22 dni. Njegov glavni odmrli del se odlaga na tla z zgoraj omenjeno reakcijo veže z OH, pri reakciji z OH in peroksi radikali HO2. [5]

   ZAKAJ UPORABA IONIZATORJEV LAHKO ŠKODI ZDRAVJU?

   Večina ionizatorjev kot stranski produkt ionizacije (ustvarjanja negativnih ionov) ustvarjajo tudi zdravju škodljiv ozon. Druga slaba lastnost marsikaterega ionizatorja pa je tudi ta, da generirajo preveliko količino negativnih ionov. V naših stanovanjih se količina negativnih ionov giblje med 200 in 500 ionov na cm3, v gozdu pa so vrednosti nekje med 1000 in 1500 ionov na cm3 zraka. Ionizatorji pa lahko ustvarjajo koncentracije tudi do 10000 ionov na cm3 zraka. Več ni nujno tudi boljše, saj prevelike količine negativnih ionov lahko povzročajo tudi negativne posledice, kot je recimo glavobol. [7]

   KAJ V NAŠIH STANOVANJIH POVEČUJE KOLIČINO OZONA? Škodljiv ozon v našem bivalnem okolju nastane kot produkt kemijskih reakcij v okolju. Ozon je glavni stranski produkt kemijske reakcije, ki poteka ob prisotnosti sončne svetlobe, med oksidi, dušikovimi oksidi in hlapljivimi organskimi spojinami. Največji vir le teh pa so: ionizatorji, električne naprave, avtomobilski izpuhi, smog, kemikalije... [6]

   Še posebno v poletnih mesecih zelo pogosto beremo ali slišimo opozorilo o nevarno povišani koncentraciji ozona v zraku. Verjamem, da ste se že kdaj vprašali kaj je ozon in kdaj je koristen in kdaj škodljiv. Ozon je molekula, ki jo sestavljajo trije atomi kisika. Ozon v stratosferi tvori nujno potreben ozonski plašč in nas ščiti pred UV žarki in je kot tak izredno koristen in zelo pomemben. Ozon v biosferi (naše življenjsko okolje) pa je zelo škodljiv, saj je zelo nestabilen in reagira z drugimi spojinami in jim spreminja kemijsko formulo in pri teh reakcijah nastanejo škodljivi stranski produkti. Ozon ne reagira zgolj s spojinami iz okolja ampak tudi s podobnimi spojinami v našem telesu.

   Ozon pa je škodljiv tudi sam po sebi. Ko ozon vdihnemo na naša dihala deluje dražeče. Že razmeroma majhne količine povzročajo kašelj, oteženo dihanje, bolečino v pljučih, razdraženo grlo... Pri bolnikih s kroničnimi dihalnimi obolenji pa ozon bolezensko stanje še dodatno slabša in našemu organizmu preprečuje učinkovito borbo proti dihalnim okužbam.

   Kako ozon v našem okolju nastaja. Ob prisotnosti sončne svetlobe oksidi iz zraka reagirajo z dušikovimi oksidi in hlapnimi organskimi spojinami. Največji vir dušikovih oksidov in hlapljivih organskih spojin je so tako izpušni plini, industrija, hlapi raznih topil in lepil, čistila... Ozon pa povzročajo tudi razne električne naprave. [8] Zakaj so ionizatorji škodljivi? Pri procesu ionizacije zraka (ustvarjanje negativnih ionov) se kot stranski produkt sprošča ozon.

   Ljudje, ki se zavedajo problematike onesnaženja zraka in pomembnosti odstranjevanja alergenov in iritantov iz zraka in ki so se zato odločili za uporabo ionizatorjev, so navadno tudi bolj pazljivi pri raznih čistilih, ki jih v gospodinjstvu uporabljajo. Zato se navadno odločajo za čimbolj organska čistila. Hlapi organskih čistil pa ob prisotnosti reaktivnega ozona, ki ga ustvarjajo tudi ionizatorji, reagirajo in kot produkti teh reakcij pogosto nastanejo tudi zdravju zelo škodljive spojine.

   Da se tem problemom čim bolj izognemo pa strokovnjaki odsvetujejo uporabo električnih ozonizatorjev in ionizatorjev zraka in priporočajo sisteme, ki delujejo na vodni osnovi.

   Seznam Virov

   [1] Wikipedia - Ozon 

   [2] WHO - smernice kvalitete zraka 

   [3] MUZEJ ENERGIJE - Ozon 

   [4] Okolje.info - Ozon [8] KEMIK.ORG - ozon

   [5] Wikipedija - Ozon (SLO)

   [6] EPA - kaj povzroča slab ozon

   [7] Consumeraffairs.com - ionizatorji in problemi

   [8] KEMIK.ORG - ozon