Zunanje Onesnaženje

Arhiv Stare Spletne Strani

UVOD - Zunanje onesnaženje

Odoo CMS- Sample image floating

Čist in kvaliteten zrak je osnovna potreba vsakega človeka in ima izreden vpliv na njegovo zdravje in dobro počutje. [1] [2]

Raziskave znanstvenih ištitutov so pokazale, da se je onesnaževanje ozračja v zadnjih 30 letih močno povečalo − celo do 400 %. Onesnaženje pa se ni le količinsko povečalo, ampak se je spremenila tudi struktura polucije. Danes se ne srečujemo več s polutanti, s katerimi so se srečevali naši predniki, ki so tako tekom tisočletij evolucijsko pridobili osnovne "obrambne" mehanizme, ampak s povsem drugačno strukturo, predvsem pa s povsem drugim velikostnim razredom, na kar pa žal niso prilagojeni. Medtem, ko smo bili ljudje tako včasih izpostavljeni v večini velikim sajastim delcem ali delcem prahu zemlje in naravne okolice, smo dandanes izpostavljeni strupenim plinom, kemikalijam in sajastim ter prašnim delcem nano in mikro velikostnega razreda.

Raziskave so tudi pokazale, da že nizke koncentracije onesnaževalcev ozračja povzročajo širok spekter zdravstvenih težav. Ne le astme, alergij in ostalih bolezni dihal in imunskega sistema, ampak tudi onkološka obolenja in celo infarkt ter krvne strdke. Manjhno povečanje koncentracije torej znatno poveča tudi verjetnosti za razvoj kardiovaskularnih in onkoloških obolenj. [3] [4] [5]

SVETOVNI PROBLEM - Zunanje onesnaženje

Odoo CMS- Sample image floating

Po raziskavah WHO (World Health Organization) je onesnaženje ozračja postalo eden izmed glavnih svetovnih zdravstvenih problemov in ocenjuje se, da povzroči skoraj 2 milijona prezgodnjih smrti letno, od tega 130.000 samo v Evropi, kjer v povprečju evropejcu skrajša življenje za 1 leto. Tako je spremljanje onesnaženja, novih dognanj in ozaveščanje javnosti postala ena izmed glavnih nalog WHO, ki je leta 2005, na takrat že tretji svetovni konferenci, razglasila onesnaženje ozračja za največji svetovni zdravstveni problem. [1] [2]

V želji po spremembah je 5.10.2006 v Genevi WHO v sodelovanju z več kot 80 vodilnimi znanstveniki tudi javno pozvala vlade držav k ukrepom in nujnim spremembam na področju kvalitete ozračja [6].

STALIŠČE SLOVENIJE - Zunanje onesnaženje

Odoo CMS- Sample image floating

Problematiko močno čutimo tudi v Sloveniji, kar je k lastnim raziskavam spodbubilo tudi slovenski Inštitut za varovanje zdravja, ki je prišel do zaključka: ''Lahko rečemo, da varne okoljske vrednosti ni. Bazične študije kažejo, da imajo že majhne koncentracije vplive na zdravje ... iz rezultatov je razvidno, da je breme bolezni zaradi onesnaženja ozračja v državi veliko.''Na podlagi lastne raziskave, je inštitut problematiko ozračja razglasil za NAJPOMEMBNEJŠI JAVNO − ZDRAVSTVENI PROBLEM.

Več o povezavah med zračnim onesnaženjem in umrljivostjo si lahko preberete tudi v aktualni študiji slovenskega Inštituta za varovanje zdravja. Popolno kopijo lahko dobite tudi tukaj!


GLAVNI POLUTANTI - Zunanje onesnaženje

Onesnaževalcev ozračja je veliko. Študije pa potrjujejo, da lahko iz množice že raziskanih polutantov z uničujočim vplivom na zdravje, izpostavimo predvsem dva:

PM10 IN PM2.5 | Particulate Mater - mikro prah / trdi delci

Odoo CMS- Sample image floating

PM imajo večji vpliv na naše zdravje kot kateri koli drugi polutanti. V zraku ga sestavlja kompleksna mešanica delcev trdne in tekoče snovi organskega in anorganskega izvora. Delce razporejamo v dve podkategoriji glede na njihov premer. PM10 sestavljajo delci z aerodinamičnim premerom manjšim od 10 µm in PM2.5 delci z aerodinamičnim premerom manjšim od 2.5 µm. Slednji so mnogo nevarnejši, saj jih naši naravni obrambni mehanizmi niso zmožni zadrževati in lahko dosežejo najglobje predele bronhiol ter ovirajo izmenjavo plinov v naših pljučih.

PM vplivajo na naše zdravje že v minimalnih koncentracijah. Koncentracije, s katerimi se trenutno srečujemo v Sloveniji pa daleč presegajo vse dovoljene vrednosti. Rezultati raziskav Inštituta za varovanje zdravja kažejo, da koncentracije PM v Sloveniji padajo v parametre dovoljenih vrednosti bolj izjemoma kot po pravilu.

Kronična izpostavljenost PM drastično zvišuje vrjetnosti za razvoj bolezni dihal (astma, kronični bronhitis, alergije...), kardiovaskularnih bolezni s srčno in možgansko kapjo na čelu in vrjetnosti za razvoj rakavih obolenj dihal. [1] [2] [7] [8]

03 | OZONE − OZON

Odoo CMS- Sample image floating

Ozon na nivoju biosfere žal nima enakega pomena kot troposferska ozonska plast. Medtem, ko je slednja za življenje nadvse pomembna pa je umetno in naravno pridobljeni ozon v našem urbanem okolju našemu zdravju izredno škodljiv. Ozon lahko nastane naravno s fotokemičnimi reakcijami polutantov kot so dušikovi oksidi ali umetno ob prisotnosti visoke napetosti. Slednji je posebno nevaren, saj pogosto nastaja v zaprtih prostorih z veliko elektronskimi napravami in brez ustreznega zračenja. Tako lahko koncentracije ozona hitro narastejo čez vse meje primernega. Kar je dodatno zaskrbljujoče je, da se nenamerni ozonski izpostavljenosti pridružuje tudi namerna. Mnogo tako imenovanih naprav za čiščenje in izboljšavo ozračja (elektronski ionizatorji, filtratorji, odstranjevalci vonjav in dima...) deluje ravno na principu ozonacije, ali pa je le ta hud stranski učinek delovanja take naprave. Posebna previdnost je torej potrebna pri izbiri načina reševanja problema, da si nenamerno ne naredimo dodatne škode.

Ozon v ozračju, ki ga dihamo, ima izrazit vpliv na naše zdravje. Povzroča težave z dihanjem, sproža astmatične napade, uničuje pljučne funkcije in povzroča bolezni dihal na sploh. Ozon je trenutno eden izmed polutantov, ki v Evropi vzbujajo največ skrbi. Več evropskih raziskav je potrdilo, da dnevna smrtnost na vsakih 10 µg/m3 ozona v ozračju naraste v povprečju za 0,3 %. Po podatkih WHO je ozon tako povezan z več kot 21.000 prezgodnjimi smrtmi vsako leto. [1] [2] [7] [8] [9]

ZAKLJUČKI - Zunanje onesnaženje

Odoo CMS- Sample image floating

Če si na diagramu pogledamo, kateri so najpogostejši razlogi za smrt, hitro ugotovimo, da je onesnaženje ozračja, posredno ali neposredno, povezano z 78 % SMRTI!

Nevarnosti za zdravje in dobro počutje ljudi, verjetno pa tudi ekonomskih posledic, so se zavedle tudi države in uradne ustanove, ki so sprožile intenzivno reševanje že nastalega problema.Še vedno pa lahko k rešitvi tega globalnega problema v duhu "deluj lokalno, misli globalno" veliko pripomoremo tudi sami. Na nam pa je tudi preventiva in ozaveščanje. Spremljajte obvestila o onesnaženosti ozračja in se kadar je to le mogoče izogibajte nevarnostim, ki jih le to prinaša Vašemu zdravju.
Seznam Virov (klikni za ogled)

[1] WHO - kvaliteta zraka in zdravje

[2] WHO - smernice kvalitete ozračja

[3] ScienceDaily - onesnažen zrak škodi krvožilju

[4] HowStuffWorks - onesnažen zrak in srce 

[5] Onesnaženje zraka povzroča krvne strdke 

[6] WHO - Poziv k izboljšanju zraka

[7] WHO - kvaliteta zraka in zdravje 

[8] Wikipedia - onesnaženje zraka 

[9] AAFA - onesnaženje zraka