Pro-Aqua in notranje onesnaženje.

Arhiv Stare Spletne Strani

Pri Pro-Aqua smo si ogledali An Inconvenient Truth.

An Inconvenient Truth se posveča predvsem posledicam zunanjega onesnaženja s toplogrednimi plini in možnostim globalne katastrofe v srednjeročni prihodnosti. Pri Pro-Aqua smo bili presenečeni, da sporočilo o trenutnih zdravstvenih posledicah onesnaženja v dokumentarcu ni kaj posebej izpostavljen. Človek bi si lahko kaj hitro mislil, pa saj tista stopninja gor ali dol ne vpliva name!

Dejstvo pa je, da na gospodarstvo in na dobro počutje že danes močno vplivajo razni polutanti, ki so kot taki še bolj pereč in bolj trenuten problem kot možnost prihodnosti z zmešanim vremenom.

Spremenjeni profil onesnaževal:

Največji problem postaja spremenjena struktura onesnaženja. Včasih smo se ljudje srečevali predvsem z umazanijo večjega velikostnega razreda (saje, naravni prah ...). Danes smo v urbanih okoljih iz dneva v dan bolj izpostavljeni umazaniji mikro in nano velikostnega reda. Pa iritantom in polutantom kemičnega porekla. Ti kratkoročno dražijo in uničujejo naše dobro počutje, dolgoročno pa lahko celo spreminjajo naravne funkcije in delovanje organizma.

Raziskave so namreč pokazale, da že nizke koncentracije nekaterih onesnaževal povzročajo širok spekter akutnih in kroničnih zdravstvenih težav. Ne le astme, alergij in ostalih bolezni dihal, kot bi pričakovali. Ampak tudi motnje imunskega sistema in so soudeležena pri mnogih onkoloških obolenjih in koronarnih boleznih.

Odoo CMS- Sample image floating

Pro-Aqua odstranjuje razloge za astmatični napad

Študija nedolgo nazaj narejena v Sloveniji je pokazala, da že majhno povečanje koncentracije trdnih delcev majhnega velikostnega reda (PM2.5) znatno poveča verjetnost za razvoj kardiovaskularnih bolezni, kapi, infarkta, strdkov, astme, alergij ...

Pomembnost problema je priznala tudi mednarodna zdravstvena organizacija (WHO). 5.10.2006 je v sodelovanju z več kot 80 vodilnimi znanstveniki javno pozvala vse vlade sveta k nujnim ukrepom in nujnim spremembam na področju kvalitete ozračja. Po raziskavah, ki jih je opravila organizacija, namreč onesnaženje povzorči letno skoraj 2 milijona prezgodnih smrti in povprečnemu evropejcu skrajša življenje za 1 leto.

Več o glavnih polutantih, statistiki umrljivosti in samem problemu onesnaženega ozračja pa si preberi s klikom na povezavo Zunanje Onesnaženje.